top of page

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže  ili nadzire trgovačko društvo Castelier d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/2013).

 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu  Castelier d.o.o..

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 

pismenim putem na adresu : Castelier d.o.o., Trgovačka 2, 52215 Vodnjan

elektroničkom poštom na adresu: info@castelier.hr

– Usmeni zahtjev može se podnijeti službeniku za informiranje svakim radnim danom u redovnom radnom vremenu sa strankama u prostorijama Društva Trg Slobode 2, ili telefonski na broj 091/200 5506, o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

 

– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

 

– ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

 

– tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

 

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

 

Korisniku prava na pristup informacijama kojem je omogućen pristup informaciji,  stvarni materijalni troškovi će se naplaćivati prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.01.2014.).

 

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na žiro račun broj HR1823600001102387489 po ispostavljenom računu.

 

Zakoni, zahtjevi, odluke te kriteriji koje možete preuzeti:

 

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o određivanju službenika za informiranje 2024

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN 85/2015

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

KRITERIJE za određivanje visine naknade dostave informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

bottom of page