top of page

Javni natječaj za najljepši balkon i okućnicu

Turistička zajednica grada Vodnjana-Dignano u suradnji s Udrugom obiteljskog smještaja grada Vodnjana raspisuje javni natječaj za odabir najljepšeg balkona i okućnice.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve osobe (fizičke i pravne) koje prijave balkon ili okućnicu sa područja Grada Vodnjana-Dignano. Pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u natječaju ukoliko ispune prijavnicu koja se nalazi u prilogu ovog natječaja i ukoliko pošalju 5 fotografija okućnice ili balkona u visokoj rezoluciji. Prijavnica i fotografije šalju se isključivo mailom na na mail adresu infovodnjan@gmail.com Natječaj je otvoren od 19.05.2017. do 19.06.2017. zaključno.

Komisija:

Komisija za izbor najljepšeg balkona i okućnice izvršiti će pregled pristiglih ponuda na javni natječaj i donijeti odluku o izboru prijavljenih balkona i okućnica koje će ući u uži krug. Komisija se sastoji od tri člana:

 1. Nada Cenin Orlić

 2. Nika Čadro

 3. Morena Smoljan Makragić

Komisija za izbor najljepšeg balkona i okućnice zgrade ili institucije nakon izvršene pretkvalifikacije na temelju fotografija dostavljenih uz prijavnicu, izvršiti će uvid na terenu. Terenski će se ocjenjivati natjecatelji koji su ušli u najuži krug za izbor svake od navedenih kategorija pojedinačno.

Nagrade i proglašenje pobjednika:

Ocjenjuju se prostori podijeljeni u sljedeće kategorije:

 • balkon

 • okućnica

Nagrade se dodjeljuju na osnovi sljedećih kriterija:

 • vizualni izgled

 • koncepcija rješenja (kreativnost, originalnost)

 • zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan međusobni odnos

 • stručno tehnički principi izgradnje vrtno tehničkih elemenata (zidovi, ograde, staze, sjenice, kamenjari)

 • uređenje, održavanje i čistoća

Svaki od kriterija boduje se ocjenama od 1 do 5, pri čemu je najbolji natjecatelj onaj koji osvoji najveći broj bodova u svakoj kategoriji pojedinačno.

Svaki sudionik dobiti će priznanje, a najuspješniji u pojedinoj kategoriji nagradu u novčanom iznosu u vidu bonova u vrijednosti:

 • za balkon – bon u iznosu 500,00 kn

 • za okućnicu – bon u iznosu 1.000,00 kn

Dodatne nagrade:

 • 2. nagrada za okućnicu - studijsko putovanje u 2017 za 2 osobe

 • 2. nagrada za balkon – poklon bon u vrijednosti 300,00 kn

 • 3. nagrada za okućnicu - studijsko putovanje u 2017 za 1 osobu

 • 3. nagrada za balkon – poklon bon u vrijednosti 200,00 kn

Prve nagradu za balkon i okućnicu dodjeljuje Turistička zajednica grada Vodnjana. Drugu i treću nagradu za balkon dodjeljuje Vrtlarija Kalići, OPG Davor Cetina. Drugu i treću nagradu za najljepšu okućnicu dodjeljuje Udurga obiteljskog smještaja Vodnjan.

Objava nagrađenih:

Imena nagrađenih biti će objavljena na internetskim stranicama Turističke zajednice Grada Vodnjana, na službenim stranicama grada Vodnjana – Dignano, te na facebook stranici Turističke zajednice grada Vodnjana. Dodjela nagrada održati će se u srpnju. Točan datum biti će naknadno obajvljen.

Valjanost prijava:

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnom natječaju.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka javnog natječaja za izbor najljepšeg balkona i okućnice zgrade mogu se dobiti radnim danom u redovnom radnom vremenu od 08:00 do 16:00 sati, na broj telefona 511 700, ili osobno u uredu Turističke zajednice Grada Vodnjana, Narodni Trg 10.

TZ Vodnjan, Narodni trg 10, Vodnjan - Dignano

PRIJAVNICA

ZA JAVNI NATJEČAJ

ZA NAJLJEPŠI BALKON I OKUĆNICU

Ime i prezime podnositelja prijavnice: Adresa:

Telefon: e-mail:

Kategorija za koju se natjecatelj prijavljuje (zaokružiti):

 1. Balkon

 2. Okućnica

Dokaz o prebivalištu/sjedištu na području Grada Vodnjana ili o vlasništvu balkona/okućnice

Podnositelj prijave za javni natječaj, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje svojim potpisom da su podaci iz ove prijave točni i istiniti, te izjavljuje da ima prijavljeno prebivalište/sjedište na području Grada Vodnjana, te da je nekretnina njegovo vlasništvo.

Prilog:

- 5 fotografije balkona/okućnice

U Vodnjanu, ____________ godine

PODNOSITELJ PRIJAVE

______________________________________

(ime i prezime)


bottom of page